ENERJİ YÖNETİMİ

ENERJİ YÖNETİMİ NEDİR?

Elektrik, doğal gaz, su ve kanalizasyon maliyetleri, küçük veya çok az sermaye yatırımıyla azaltılabilir.

Basınclı hava, soğutma kule suyu, hvac , aydınlatma, soğutma ve buhar gibi sistemlerin maliyetlerini, bir çok uygulamayla azaltmak olanaklar dahilindedir.

Enerji yönetim sistemi, bu işletim bedelini en optimum şekilde kontrol ettirir.

ENERJİ DENETİMİ (AUDİT) NEDİR?

Fabrika üretim sürecinde, enerji maliyetlerinin, ekonomik olarak tanımlanması ve maliyet düşürücü çalışmaların, maliyetlerde indirim olanaklarının araştırılmasına Enerji Denetlemesi denir.

Bu olanaklar araştırılıp sonuçlandığında, elektriksel, doğal gaz, buhar ve su sistemlerinde önemli maliyet düşmeleri gözlenir. Enerji Auditi, bedel indirim olanaklarını araştırmak için yapılan fizibilite çalışmasıdır. Tipik olarak enerji auditi, enerji faturalarının değerlendirmesini, enerji sistemlerinin yardımcı tesislerin kontrolünü, maliyet azaltmalarını ve geri ödeme süreleri için bir yazılı raporu, hesapları, değiştirilebilecek ürün referanslarını içerir.

Bir Enerji Auditinde aşağıdaki maddelerin olması gereklidir.

1) Enerji faturaları, faturalandırmanın doğruluğu, güç bedelleri ve cezalar incelenmelidir. Satış vergisi muafiyetleri araştırılmalıdır. Enerji tüketim alanları ve birim maliyetler değerlendirilmelidir.

2) Enerji Tüketim değerlerinin değerlendirilerek, aşırı tüketimlerin önlenmesi, termal depolama, kojenerasyon, çift yakıt gibi alternatif uygulamaların olabilirligi analiz edimelidir.

3) Üretim mahalinin tecrübeli bir enerji denetçisi tarafından ziyaret edilmesi sağlanıp, önerileri değerlendirilmelidir. Bu ziyaret sırasında tüm sistemler, metodlar ve koşullar denetlenmelidir.

4) Soğutma, ısıtma, buhar ve basınçlı hava sistemlerinde kaçak dedektörü ile büyük kaçaklar araştırılıp önlenmelidir.

5) Potansiyel ısıtma ve soğutma kayıpları değerlendirilmelidir.

6) Yanma verim oranı ölçülmelidir.

7) Aydınlatılan alanlarda aydınlatma düzeylerinin ölcülüp yeterlilik veya fazlalığı tespit edilmelidir.

8) Çalışma zamanları ve aydınlatma zamanları paralleliği ölçülüp, potansiyel tasarruf olup olmadığı araştırılmalıdır.

9) Güç, akış, sıcaklık, nem gibi parametrelerin ölçülerek, sistemlerin performansı ve değişken hız uygulamalarının adaptasyonu yapılmalıdır.

10) Toplanan bütün veriler tecrübeli enerji hesap kontrolörü yardımıyla değerlendirilmelidir.

11) Bir rapor yazılarak tüm yapılanlar, sonuçlar, öneriler ve izlenecek yollar kayıt altına alınmalıdır. Bazı raporlardan farklı olarak, Enerji Audit Raporları; tüm hesapları, en ince ayrıntılarıyla önerileri ve bazı dış kuruluşların yardımı olmadan uygulanabilecek ve maliyet düşürücü nitelikteki işlemleri kapsamalıdır.

Hala aklında soru işaretleri mi var?

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇ